Shop 1Fashion

Tin tức khuyến mại

Thanh toán 12 tháng phần mềm / tài khoản

  • Tặng thêm 03 tháng sử dụng thành 15 tháng
  • Hoặc tặng Voucher trị giá: 500.000đ để mua máy in hóa đơn và máy đọc mã vạch
    • Voucher: không có giá trị quy đổi tiền mặt hoặc gia hạn phần mềm chỉ để mua phần cứng cụ thể theo mã sản phẩm sau:
    • Mua máy in hóa đơn - Giảm 400.000đ / sản phẩm mới bảo hành 12 tháng
    • Mua máy đọc mã vạch - Giảm 100.000đ / sản phẩm mới bảo hành 12 tháng